2021-ci ilin fənn/xüsusi baş müəllim, fənn və peşə kompetensiyasının təsdiqlənməsi imtahanlarının vaxtları məlumdur.

 

Cədvəli Milli Qiymətləndirmə və İmtahanlar Mərkəzi yayımlayıb:

 

14, 15 və 16 iyul:

Peşə qabiliyyəti.

 

20 iyul:

Fizika (baza yaxud orta pillə);

Kimya (baza yaxud orta pillə);

Təsviri və tətbiqi incəsənət;

Biologiya (baza yaxud orta pillə);

 

21 iyul:

Gürcü dili və ədəbiyyatı, riyaziyyat və təbiətşünaslıq (I-IV);

Gürcü dili və ədəbiyyatı (başlanğıc pillə);

Riyaziyyat (baza yaxud orta pillə);

Coğrafiya (baza yaxud orta pillə);

Tarix (baza yaxud orta pillə).

 

22 iyul:

Riyaziyyat (başlanğıc pillə);

Musiqi;

Vətəndaş təhsili (baza yaxud orta pillə);

Təbiətşünaslıq (başlanğıc pillə);

Gürcü dili və ədəbiyyatı (baza yaxud orta pillə);

 

23 iyul:

İngilis dili (başlanğıc, baza yaxud orta pillə) – yazı hissəsi;

Alman dili (başlanğıc, baza yaxud orta pillə) – yazı hissəsi;

Fransız dili (başlanğıc, baza yaxud orta pillə) – yazı hissəsi;

Rus dili (başlanğıc, baza yaxud orta pillə) – yazı hissəsi;

Gürcü dili ikinci dil kimi (başlanğıc, baza yaxud orta pillə) – yazı hissəsi;

İdman;

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları – yazı hissəsi.

 

25 iyul:

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları – praktiki hissə.

 

26 iyul:

İngilis dili (başlanğıc, baza yaxud orta pillə) – praktiki hissə;

Rus dili (başlanğıc, baza yaxud orta pillə) – praktiki hissə;

Alman dili (başlanğıc, baza yaxud orta pillə) – praktiki hissə;

Fransız dili (başlanğıc, baza yaxud orta pillə) – praktiki hissə;

Gürcü dili ikinci dil kimi (başlanğıc, baza yaxud orta pillə) – praktiki hissə.

 

27 iyul:

Xüsusi baş müəllim imtahanı.

Mənbə: etaloni.ge